Elevråd

På Valsätraskolan har vi delat in oss i tre stycken åldersgrupper. Till varje elevrådsgrupp finns det vuxen personal som assisterar och hjälper eleverna under elevrådsmötena. 

År 1 - 3  Elevrådsansvarig: Lena Jansson

År 4 - 5  Elevrådsansvarig: Rune Bolin

År 6 - 9  Elevrådsansvariga: Sofia Lindgren och Tomas Rylander

22 september 2015