Årskurs 1

Klasslärare i åk 1

1A Sanna Jutman

1B Lilian Rosén

1C Rodjin Elou

Carolina Öbrink


Stöd: John Morales Leiva, Anna Wojnarowska, Lisa Mattsson

Sva/spec: Anita Kenneman, Catarina Wikner, Gunilla Appelgren, Maria Aldin

 

 

Uppdaterad: