Årskurs 1

Klasslärare i åk 1

1A Sofia Sköldemyr
1B Jeanette Zetterlind
1C Ingrid Sjökvist

Clara Wallin

Resurs: Emanuel Mattsson, Simret Tesfamichael, Mia Loogna

Sva/spec: Anita Kenneman, Tina Wesslén, Catarina Wikner, Gunilla Appelgren

Uppdaterad: