Årskurs 6

Mentorer i åk 6

6A Ulrike Wörman, Erika Medén
6B Sofie Thorell, Lisa Olsson, Annika Adolfsson (ej i tjänst vt. 2019)
6C Anna Grillfors, Maria Sjöberg
6D Ahang Sarban, Benjamin Vikman

Jens Hansson  Jens-Oskar.Hansson@skola.uppsala.se
Nina Lindberg (textilslöjd)