Årskurs 7

Mentorer i åk 7

7A Anna Landsten, Emma Sjösten
7B Anna Myrbäck, Maria Jonsson
7C Tove Fraurud, Elin Trolte
7D Elisabet Curtsdotter Nilsson, Johan Grydén
7E Johan Viksten, Gustav Andreasson


Arbetslag

Virginia Mari, Michaela Strömberg, Tina Wesslén, Jens Hansson