Läxschema VT-17

Ahang Sarban25 augusti 2016

Läxor v. 21-22

Måndag 22/5: Eng(Sn)

29/5 Friluftsdag samling Studenternas 8.30, dagen slutar runt 14.15

TK (PG)

Tisdag 23/5: Sv(Sn) källkritik och respons inlämnat efter lektionen

30/5 sista omprovsdag för terminen/inlämningsdag innan betygen sätts

Onsdag 24/5: Sv(Sn) redovisning onsdagsord v.18-21

31/5 betygen sätts

Torsdag 25/5: Lovdag Kristi himmelsfärd 

Fredag 26/5 Lovdag Kristi Himmelsfärd

 

Onsdagsord v.22

Cementera (verb)-stärka, förstärka, befästa. Att något blir permanent. Exempel:”Karnevalen har cementerats som en given del av den uppländska våren.”

Källa: Sjöberg, M(2017). Färre flyktingar-men fler jobb. Uppsalatidningen.18 maj, s. 5.

Integration(substantiv)-sammansmältning. Att något blir en del av något, t ex att en person är med och delaktig i en grupp.

Exempel: ”Men arbetet med integrationen i samhället börjar i stort sett nu och det är viktigt att medvetenheten om detta ökar.”

Källa: Rydell, D(2017). En kulturkarneval för jorden. Uppsalatidningen. 18 maj, s. 8.

Linnea Lind 8a

 

Eskalera= Stegvis. Något ökar snabbt.(Verb)

Exempel: ”Enligt henne började problemen att eskalera i vintras”

Källa : http://www.unt.se/nyheter/uppsala/stokigt-pa-stadsbussarna-i-uppsala-4664834.aspx Avläst: 2017-05-30. 

ackreditering=Fullmakt(substantiv)

Exempel: ” Nu drar det franska tennisförbundet, FTT, in spelarens ackreditering på Roland Garros.”

Källa: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/RgVea/sextrakasserar-reporter-i-tv--kastas-ut-franfranska-oppna Avläst 2017-05-30.

Av Daniel Lundgren 8a

Onsdagsord v. 18-21

Rigid (adj) - någonting som är orörligt, omedgörligt.

Exempel: ” Han beskriver Frankrike som ett samhälle fyllt av rigida regelverk, som söndagsstängt, och krångliga procedurer vid uppsägningar av anställda.”

Källa: UNT: http://www.unt.se/nyheter/macrons-reformer-kan-bli-fransk-vandning-4644869.aspx#cxrecs_s 2017-05-09

Auktoritär (adj) - egenmäktig, diktatorisk.

Exempel: ” Det ledde så småningom fram till EU, ett EU som i våra dagar alltmer ansträngs av auktoritära krafter i flera medlemsländer.”

Källa: UNT: http://unt.se/nyheter/omvarld/eu-vill-vara-motkraft-till-nationalism-4644978.aspx 2017-05-09

Av: Elsa Engstrand

 

Symbios (subst)

"Det har blivit en lågfrekvent upplevelseproducent i symbios med Facebook och köplador"

 Definition: Samexistens, när två saker lever tillsammans

 Dekis (slanguttryck, förkortn. av subst. dekadens)

"Kyrkan, som länge varit på dekis, är förstås glada över att fortfarande kunna stå till tjänst." 

 Definition: Att något är förfallen, påväg utför

Ur Aftonbladet 1 maj

Av: Filippa Burman Fessé

 

Onsdagsorden v.17

Successivt (adverb)

- Något som sker steg för steg
" Att Sverige haf blivit ett land där ojämlikheten successivt ökat "
 
Annullera  (verb)
- Att upphäva något/förklara något ogiltigt 
" Hittills har man på så vis tagit beslut om annullering av utsläppsrätter motsvarande 94,6 miljoner ton koldioxid "

 

 
Maya Bergman
 
Onsdagsorden v.16

Erhållit/Erhåller (verb) – hålla någon eller något kvar i ett visst tillstånd

Exempel: ” Vi har erhållit internationella utmärkelser i våra ämnen och tror oss veta vad vi talar om.”

Källa: http://www.unt.se/asikt/debatt/ett-sluttande-plan-4616914.aspx 2017-04-16

Högkonjunktur (substantiv) – period av ekonomiskt uppsving

Exempel: ” Sanningen är att S-regeringen bara drivit sin ekonomiska politik i 15 månader (alliansens förslag gällde som bekant även 2015) och att man fått en högkonjunktur i knät.”

Källa: http://www.unt.se/asikt/ledare/nytt-lage-for-alliansen-4621386.aspx 2017-04-18

 Neda 8A

(1)Kommentera

Kommentarer(1)

  • Aquertiete14 augusti 2017
    The ED resulting from that surgery could be either temporary or permanent. Once you discover the best natural cures, you are able to once again have full power over your sexual pleasures.