Årskurs 6

Mentorer i åk 6

6A Ulrike Wörman, Erika Meden
6B Alva Holmer, Maria Sjöberg
6C Anna Grillfors, Sagar Poudel
6D Bojan Ralevic, Ahang Sarban

Arbetslag

Maria Perols, Jens Hansson, Robert Svensson

sva
Pippi Ejvemark 6-9
Elin Trolte 6-9
Mona Sandberg 6 och 7

spec
Maria Perios 6
Madelene Sandström 7
Virginia Mari 8
Birgitta Helgesson 9
Tina Wesslén ma 6-9