v.40

Mahsa Homayountash28 september 2016

Svenska läxa - läs ut boken i sin helhet och fundera kring vad du tyckte om boken samt vilka teman boken tar upp - tisdag

Engelska läxa - läsa till och med kapitel 10 - onsdag

Franska prov, kap 8 - onsdag

Spanska prov, läsförståelse, grammatik - onsdag och fredag

Tyska läxa - fredag

Franska, hörövning - fredag

(0)Kommentera

Kommentarer(0)