Årskurs 2

Klasslärare i åk 2

2A Sara Smedmark
2B Maria Ronqvist
2C Maria Sundman Hall

Susanne Höök Kalldin  Susanne.hook-kalldin@skola.uppsala.se
Jimmy Zetterlind (resurs)  Jimmy.Zetterlind@skola.uppsala.se

Catarina Wikner, Gunilla Appelgren (Sva, spec)

Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 2