Årskurs 2

Klasslärare i åk 2

2A Sanna Jutman
2B Lilian Rosen
2C Lisa Olsson

Tina Adolfsson

Anna Wojnarowska, Jimmy Zetterlind

Anita Kennerman, Tina Wesslén, Catarina Wikner, Gunilla Appelgren

Uppdaterad: