Förskoleklass

Förskollärare

FA  Selima Hasanovic, Ani Maysuryan, Ann Johansson (resurs)
FB Annette Berglund, Clariza Balldin, Selina Akter (resurs)
FC Malin Westergren, Carolina Öbrink, Linus Allander (resurs)

Valsätraskolan har tre förskoleklasser med ca 25 barn/klass.  I varje klass arbetar två förskollärare. Målen för förskoleklassens verksamhet  är att den:

-genomsyras av lek

-väcker nyfikenhet och lust inför lärande

-ger eleverna möjlighet att utveckla gruppkänsla

-verkar för att eleverna lär känna sin skolmiljö

-bedrivs i en demokratisk anda för att främja god självkänsla och för att motverka diskriminering

-tar hänsyn till alla barns olika förutsättningar och behov

-verkar för att eleverna känner trygghet och tillit till vuxna och elever på skolan

-verkar för att eleverna lär sig respektera skolans och samhällets regler, värden och normer

-ger stöd och verktyg till elever i konfliktsituationer

-bedrivs i nära samverkan med hemmen.

Förskoleklassen arbetar tematiskt och varje vecka berör undervisningen:

Språk och kommunikation, matematik och problemlösning, Bild och form, Idrott och hälsa, Musik, drama och kultur samt Samhälls- och Naturorientering.

Förskoleklassens tider: 8.20-13.20 dagligen.

Lärarna i förskoleklassen träffas till gemensam planering varje vecka och ingår i arbetslag tillsammans med lärare i år ett och två.


Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklass