Förskoleklass

Förskollärare

FA Åsa Jansson, Selima Hasanovic
FB Caroline Wisén, Clariza Balldin
FC Malin Westergren, Carolina Öbrink

Valsätraskolan har tre förskoleklasser med ca 18-20 barn/klass.  I varje klass arbetar två förskollärare. Målen för förskoleklassens verksamhet  är att den:

-genomsyras av lek

-väcker nyfikenhet och lust inför lärande

-ger eleverna möjlighet att utveckla gruppkänsla

-verkar för att eleverna lär känna sin skolmiljö

-bedrivs i en demokratisk anda för att främja god självkänsla och för att motverka diskriminering

-tar hänsyn till alla barns olika förutsättningar och behov

-verkar för att eleverna känner trygghet och tillit till vuxna och elever på skolan

-verkar för att eleverna lär sig respektera skolans och samhällets regler, värden och normer

-ger stöd och verktyg till elever i konfliktsituationer

-bedrivs i nära samverkan med hemmen.

Presentation i bilder - se här! (PDF, 17 MB)

Förskoleklassen arbetar tematiskt och varje vecka berör undervisningen:

Språk och kommunikation, matematik och problemlösning, Bild och form, Idrott och hälsa, Musik, drama och kultur samt Samhälls- och Naturorientering.

Förskoleklassens tider: 8.20-13.20 dagligen.

Lärarna i förskoleklassen träffas till gemensam planering varje vecka och ingår i arbetslag tillsammans med lärare i år ett och två.


Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklass