Tal- och språkklasser

Tal- och Språkklasserna (ToS) är en del av grundskolan och erbjuder små undervisningsgrupper för elever som behöver extra anpassad undervisning för att på ett optimalt sätt kunna utveckla tal, språk och kommunikation. Vi tar emot elever från åk 1 till och med åk 5. Det finns två klasser; åk 1-2 och åk 3-5 med ca 6 elever i varje klass. Undervisningen individanpassas och våra elever deltar i vissa ämnen i stor klass. Eleverna ges specifik träning av talpedagog enskilt och/eller i grupp flera gånger i veckan.

Lärarlaget består av grundskollärare, speciallärare och talpedagog. 

Lärare;

ToS 1-3 Gunilla Appelgren, Eva-Lena Alkarp Lindqvist, Maria Aldin
ToS 3-5 Cecilia Wärendh Klang, Lisa Svensson Skog

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Tal- och språkklasser