Läxläsning

På skolan kan eleverna göra sina läxor!

Tisdagar mellan kl. 17.00 - 19.00
på skolans expedition.

6 september 2016