Läxläsning

Tisdagar och onsdagar

Läxläsning sker på skolan:

Tisdagar kl. 17.00 - 19.00.
Studenter från universiteten hjälper elever med läxläsning.

Onsdagar kl. 15.00 - 16.00 år 6-9.
Lärare på skolan hjälper elever med läxläsning.

13 september 2017