Unikum

Grundskolans system för elevdokumentation heter Unikum. 
Systemen innehåller flera funktioner som underlättar samarbetet mellan elever, lärare och vårdnadshavare. I systemet hittar du funktioner och verktyg för planering, kunskapsbedömning, utvecklingssamtal och kommunikation mellan skolan och hemmet.

Unikum kommer att användas för planering, bedömning och dokumentation av skolans lärprocesser, samt för kommunikation med elever och vårdnadshavare.

På Valsätraskolan räknar vi med att det skall vara fullt genomfört under höstterminen 2017.

Vi önskar att alla från och med nu går in i Unikum för att få all aktuell information!

Logga in som vårdnadshavare i Unikum

26 november 2017