Antimobbningsteam

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. (Lgr 2011)

  • Informera skolan om du känner oro för ditt eller något annat barn och om du misstänker diskriminering, mobbning eller andra kränkningar. Vänd dig till vem du vill av oss på skolan. Vi arbetar utifrån skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Anti-mobbningsteamet kan nås på telefon 727 62 35 (kurator Jonas Brandt) eller genom mail jonas.brandt@uppsala.se. Det går också bra att ta direktkontakt med någon av teamets övriga medlemar.

Jonas Brandt (F-9)
Lisa Olsson (F-2)
Cecilia Wärendh Klang (3-5)
Jessica Kimby (3-5
Mevludin Dervovic (7)
Anna Grillfors (8)
Alexis Higuera (6-9)
Alexis.Higuera@uppsala.se
 
Uppdaterad: