Vi förväntar oss…

Vi förväntar oss…
 

 

Som elev/vårdnadshavare kan du förvänta dig följande av skolan

Skolan ska verka för en god miljö för utveckling och lärande. Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

 

• Att skolan arbetar för att alla elever ska ha inflytande och vara delaktiga i sitt lärande och i sitt skolarbete.

• Att skolan ger elev och vårdnadshavare information om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.

• Att skolan arbetar för att alla elever ska trivas och känna sig trygga i skolan.

• Att all personal arbetar förebyggande och alltid griper in vid misstanke om kränkande behandling och hjälper eleverna hantera konflikter eller andra problem.

• Att respons på skickad e-post kan förväntas inom två arbetsdagar.

 

Av dig som är elev på skolan förväntar vi oss följande

Som elev på skolan är det viktigt att känna till och följa de ordningsregler som finns upprättade.

 

• Att du tar ansvar för och engagerar dig i ditt skolarbete och försöker göra ditt bästa.

• Att du bidrar till allas arbetsro och respekterar att skolan är en arbetsplats.

• Att du är rädd om vår skola och de saker du använder.

• Att du berättar för någon vuxen om du eller en kamrat inte har det bra i skolan.

• Att du visar respekt mot alla, och använder ett vårdat språk.

• Att du respekterar att skolan är mobilfri.

 

 

Av dig som är vårdnadshavare förväntar vi oss följande

Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.

 

• Att du tar del av information från skolan via Unikum och Skola 24.

• Att du förmedlar en positiv inställning till skola och fritidshem.

• Att du deltar i de möten och samtal som skolan kallar till.

• Att ditt barn kommer till skolan väl förberedd, i tid och med rätt utrustning.

• Att du sjukanmäler ditt barn innan kl. 08.00 varje dag.

 

 

Uppdaterad: