Cykelkampanj

Cykelkampanj för högstadielever – hjälp oss att sprida budskapet

Just nu driver Uppsala kommun en cykelkampanj för att minska trycket på kollektivtrafiken. Att minska trängseln på bussar och tåg och förhindra smittspridning av covid-19 är en viktig åtgärd för att hålla våra skolor öppna under coronapandemin.


Kampanjen omfattar sociala medier där inlägg på Uppsala kommuns kanaler publiceras. Målgrupp för kampanjen är elever på högstadiet och gymnasiet samt skolans personal.

Förra veckan fick grundskolor med högstadielever ett mail med information om kampanjen. Nu behöver vi er hjälp med att sprida budskapet ännu bättre!

 Det gör ni genom att lägga ut information i era kanaler också för optimal spridning.  I kampanjen ingår även information på webbsidor och material direkt till eleverna via bild- och textstöd till mentorerna med mera. Mer information finns i det utskickade mailet.

 

Förutom den här informationskampanjen hoppas vi att under hösten kunna genomföra fler cykelfrämjande insatser på skolorna. 

Uppdaterad: