Föreläsning för föräldrar

Föreläsning för alla föräldrar med barn på Valsätraskolan:

Föreläsning om ADHD och autismspektrumtillstånd

 Torsdag den 4 april kl. 18.30 håller Marie Adolfsson, skolsköterska, terapeut och föreläsare, en mycket uppskattad föreläsning.

Föreläsningen innehåller en genomgång av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) inklusive orsaker och kärnsymtom. Hur påverkas hjärnan i skolan och på fritiden? Marie belyser vikten av en ökad förståelse och ger tips gällande bemötande och förhållningssätt. Föreläsningen förmedlar viktig kunskap för alla som, på något sätt, lever nära någon med adhd eller autismspektrumtillstånd – t ex föräldrar, anhöriga, lärare och vänner

Föreläsningen är kostnadsfri och hålls i Valsätraskolans matsal.

Välkomna!

Uppdaterad: