9B till moskén

22 mars

Tid: 08:30 – 14:30

Tid för besöket meddelas av undervisande lärare.