Föräldramöte åk 6 - 8

Plats: Valsätraskolan

5 september

Tid: 18:30 – 20:00

Föräldramöte i år 6-8  

Vi inbjuder till ett föräldramöte i årskurs 6 till 8 onsdagen den 5 september kl 18.30-20.30. 

Föräldramötet kommer att vara i två delar:  

  • I matsalen blir det en presentation av skolans personal och allmän information.  

  • I hemklassrummet kommer mentorerna informera om undervisningen och gå igenom praktiska frågor. 

År 6 börjar i matsalen och sedan i hemklassrum 

År 7-8 börjar i hemklassrum och sedan i matsalen

Fika kommer att serveras i centralkapprummet 18.15-18.30 samt 19.15-19.30. 

Varmt välkommen! mentorer och skolledning genom Tomas Rylander, rektor