Föräldramöte åk 9

18 september

Tid: 18:30 – 20:00

Föräldramöte i år 9       

Vi inbjuder till ett föräldramöte i årskurs 9 tisdagen den 18 sep kl. 18.30 

Föräldramötet kommer att vara i två delar:  

  • I matsalen blir det information om gymnasiet, om olika program, behörighet och om gymnasieskolans upplägg.  

För informationen står Elsa OrnsteinValsätraskolans studie- och yrkesvägledare. Den stora gymnasiemässan arrangeras tisdagen den 13 november, så boka tid för ett besök tillsammans med ert barn.  

  • I hemklassrummet kommer mentorerna gå igenom övriga frågor och informera om undervisningen i år 9.  

Eleverna är också välkomna på mötet!  

Varmt välkommen! mentorer och skolledning genom Tomas Rylander, rektor