Informationsmöte för blivande förskoleklass

Plats: Valsätraskolans matsal

16 januari

Tid: 18:00 – 19:00

Informationskväll för blivande förskoleklass