Informationsträff för blivande åk 6 18/19

Plats: Valsätraskolans matsal

18 januari

Tid: 18:30– 20:00

Blivande åk 6 17/18