Informationsträff för blivande F-klass 18/19

Plats: Valsätraskolans matsal

16 januari

Tid: 18:30–20:00