Karuselldag för skolor i området

Plats: Valsätraskolan/Lilla Valsätra

22 maj

Tid: 09:00 – 11:00

Karuselltid:
Åk 1-5 från kl. 09.00 fram till lunch
Åk 6 kl. 09.00-11.00

Blivande förskoleklasser
09.30-11.00

Blivande åk 1
09.15-10.30

Blivande åk 4
Samling vid amfiteatern

Blivande åk 6
samling i matsalen på Valsätraskolan