Mattekväll för vårdnadshavare

Plats: Valsätraskolans matsal

21 november

Tid: 18:00 – 20:00

En informationskväll om matematik som ämne och om hur du kan hjälpa ditt barn hemma.

Med Robin Ritsgard, idrotts- och matematiklärare på Valsätraskolan 

Läs mer här! (PDF, 97 KB)