Påsklovsskola - matematik åk 9

Plats: Valsätraskolans expedition

6 april

Tid: 10:00 – 12:00

Nå målen i matematik!

Platser främst för elever i åk 9 men kan även finnas någon/några platser för elever i åk 8.

tisdag till fredag kl. 10.00-12.00