Skolstart Vt 2018

Plats: Eleverna läser enligt schema

9 januari

Tid: 08:00– 13:30