Tris besöker åk 9

27 februari

Tid: 11:45 – 15:00

Tris besöker år 9: 

9C: 11.55-13.00 (So utgår) GS Sal: 3319 

9D: 12.10-13.10 (del av So utgår) JG Sal: 3226 

9A: 13.40-14.40 (SV utgår) lärare ASA Sal: 3204 

9D: 13.55-14.55 (delar So utgår).RB Sal: 2132