Vårterminen 2019 - start

8 januari

Tid: 08:30 – 16:00

Vårterminen 2019

Vårterminen 2019 börjar tisdag 8 januari: läsning enligt schema.

Terminen  slutar onsdag 12 juni. 

Gymnasieskolans årskurs 3 och gymnasiesärskolans årskurs 4 har skolavslutning onsdag  5 juni.

Lovdagar

  • sportlov: måndag 18 februari–fredag 22 februari (vecka 8)
  • påsklov: måndag 15 april–måndag 22 april (vecka 16)
  • valborg och första maj: tisdag 30 april–onsdag 1 maj
  • kristi himmelfärd: torsdag 30 maj–fredag 31 maj
  • nationaldagen: torsdag 6 juni
  • fredag 7 juni