Skolavslutning 2018

Skolavslutning

Skolavslutningen äger rum på norra skolgården kl. 08.30 tisdagen den 12 juni. Hela skolan har avslutning tillsammans, från förskoleklass till årskurs 9. Avslutningen utomhus tar ca 45 minuter, och därefter går alla klasser till hemklassrummen för betygsutdelning etc.  Eleverna slutar skoldagen efter avslutningen i klassrummet. För de barn som har fritids börjar aktiviteterna klockan 10.30.

I händelse av regn blir avslutningen i matsalen med följande starttider:

08.30 F-3

09.30 7-9

10.30 4-6

(Osäker på om avslutningen blir inne eller ute? Ring 018/7276231 på tisdag morgon för besked.)

13 maj 2018