Nationella prov 2019/2020

Provperioder och provdatum

Se alla datum här!

Läs mer hos Skolverket här!

Observera att ledighet ej medges under provdagar!

Om ett delprov missas kan provbetyg ej ges. Omprov ges ej (Skolverkets regler).

Uppdaterad: