Välkommen till ett nytt läsår!

Välkommen till ett nytt läsår!

 

Höstterminen inleds onsdagen den 18 augusti.

Förskoleklass träffas på skolgården vid flaggstången kl. 08.20.

Årskurs 1-2 samlas i klassrummen kl. 08.20.

Årskurs 3-5 samlas i klassrummen på Lilla Valsätra kl. 08.20.

Årskurs 6 samlas på skolgården vid flaggstången kl. 08.30.

Årskurs 7 samlas på skolgården vid flaggstången kl. 09.00.

Årskurs 8 samlas på skolgården vid flaggstången kl. 09.30.

Årskurs 9 samlas på skolgården vid flaggstången kl. 10.00.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uppdaterad: