Aktuellt på Valsätraskolan

Besök av Jan Björklund på Valsätraskolan
Jan Björklund besökte skolan tillsammans med lokala politiker för Liberalerna. 
de träffade skolledning, lärare samt elever i 9C. Studiero och kunskapsfokus stod i centrum för samtalen.

 


Blankspot project för blivande åk 9

Martin Schibbye och Britt Stackton föreläste för åk 8 inför ett projekt som klasserna ska delta i fr o m ht 2018. Vill du veta mer om projektet så kan du läsa det här; Blankspot


 

Martin Schibbye berättar om sin tid i fängelse i Etiopien

Eleverna kommer främst att arbeta med projektet inom ämnena svenska och SO.

 

Hållbarhetsdagar på Valsätraskolan

Åk 8 besökte reningsverket


Åk 6 och 8 besökte Fyrishov för att delta i Uppsala universitets största populärvetenskapliga evenemang SciFest.


 

Alla lärare fortbildar sig
Under läsåret 2017/2018 fortbildas alla lärare på skolan inom läslyftet. Nu på vårterminen ingår alla lärare i läslyftet inriktat på sina ämnen. 
Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivutveckling.

Lucia med åk 9 och förskoleklasser
Lucia i år var Olle Tham åk 9Förskoleklass A bygger mötesplatser.Förskoleklass A bygger mötesplatser för alla, möten mellan elever, mellan elever och lärare och möten med material.

I bygg- och konstruktion inspireras eleverna av olika sätt att uttrycka sig; samtalar, förhandlar och ger uttryck för sitt eget skapande. Det handlar om att få vara delaktig i processen och att mötas med våra olika erfarenheter.Engelskundervisning år 6

Halloween i klassrum

Skolträdgården på Lilla Valsätraskolan startade i våras och nu har eleverna fått skörda och laga mat.


Vårbruk


VårbrukEgen potatisskördEgen grönsaksskördMatlagning på Lilla Valsätra av egen skörd och projektet är i hamn. Projektet Talasomted i 7B

Projektet avslutades med tal inför personal på skolan

  

Studieteknik i 6CBesök i 7B av dramapedagog Karen MonieRiksdagsbesök för 8A och 8C

8A och 8C har besökt Riskdagen och gjort övningar på Demokrativerkstan.
8C hade turen att få se höstens första partiledardebatt i plenisalen. Några elever hade också turen att träffa Statsminister Stefan Löfvén!

 
Sofia Lindgren med 8C utanför riksdagshuset.

 

 


Plenisalen och höstens första partiledardebatt.

 


Demokrativerkstad

 


Rajaa hade tur och fick en kort pratstund med statsminister Stefan Löfvén utanför riksdagen.

 

Cirkus Cirkör har besökt skolan med show och lektioner för eleverna.


Skoljogg 2017


År 1 lär sig bokstäver och tränar läsning

22 mars 2018