Aktuellt på Valsätraskolan

Skolavslutning den 12 juni 2018

Vi önskar alla våra elever en riktigt skön sommar! 


Läsårets sista stora fest - niornas bal

Klass 9DKlass 9C

 
Klass 9B

 
Klass 9A


Ellen Glöde och Rebecca Des Rosiers 9B - konfrencierer

 

Elever ur åk 8 serverade
Kvällens kockar; Curt Parke, Billy Algoz och Tomas Rylander
Friidrottsdag för åk 7-9 på IFU-arena den 4 juni 2018

Glada elever och personal på en perfekt dag både idrotts- och vädermässigt

 

 

Maxi i 8C hoppade 165 cm i höjdhoppet, högst av alla!

 

Läs högt

Valsätraskolan har deltagit i tävlingen ”Läs högt” som hölls på Grand. Skolan representerades mycket väl av eleverna Alva, Ali (8D) och Love (8B), som läste texter av Jonas Hassen Khemiri, Linnéa Claesson och Lars Mikael Raattamaa. Tyvärr tog vi oss inte hela vägen till final men vi har all anledning att vara stolta ändå över mycket fina insatser!

Läs högt är en tävling för alla elever i årskurs 8 i Uppsala kommun. Syftet med tävlingen är att:
·         utveckla den enskilde elevens språk, skapa läslust och därmed stärka bokens och läsningens ställning i skolan och i hemmen.
·         göra högläsningen till en konstform som kan utövas av alla.
·         utveckla talandet och lyssnandet samt förmågan att njuta av en väl    presenterad text.
·         erbjuda ungdomar en arena, där var och en med lite övning och envishet kan uppnå större säkerhet vid framträdandet inför kamrater och publik.

 

Besök av Jan Björklund på Valsätraskolan
Jan Björklund besökte skolan tillsammans med lokala politiker för Liberalerna. 
de träffade skolledning, lärare samt elever i 9C. Studiero och kunskapsfokus stod i centrum för samtalen.

 


Blankspot project för blivande åk 9

Martin Schibbye och Britt Stackton föreläste för åk 8 inför ett projekt som klasserna ska delta i fr o m ht 2018. Vill du veta mer om projektet så kan du läsa det här; Blankspot


 

Martin Schibbye berättar om sin tid i fängelse i Etiopien

Eleverna kommer främst att arbeta med projektet inom ämnena svenska och SO.

 

Hållbarhetsdagar på Valsätraskolan

Åk 8 besökte reningsverket


Åk 6 och 8 besökte Fyrishov för att delta i Uppsala universitets största populärvetenskapliga evenemang SciFest.


 

Alla lärare fortbildar sig
Under läsåret 2017/2018 fortbildas alla lärare på skolan inom läslyftet. Nu på vårterminen ingår alla lärare i läslyftet inriktat på sina ämnen. 
Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivutveckling.

Lucia med åk 9 och förskoleklasser
Lucia i år var Olle Tham åk 9Förskoleklass A bygger mötesplatser.Förskoleklass A bygger mötesplatser för alla, möten mellan elever, mellan elever och lärare och möten med material.

I bygg- och konstruktion inspireras eleverna av olika sätt att uttrycka sig; samtalar, förhandlar och ger uttryck för sitt eget skapande. Det handlar om att få vara delaktig i processen och att mötas med våra olika erfarenheter.Engelskundervisning år 6

Halloween i klassrum

Skolträdgården på Lilla Valsätraskolan startade i våras och nu har eleverna fått skörda och laga mat.


Vårbruk


VårbrukEgen potatisskördEgen grönsaksskördMatlagning på Lilla Valsätra av egen skörd och projektet är i hamn. Projektet Talasomted i 7B

Projektet avslutades med tal inför personal på skolan

  

Studieteknik i 6CBesök i 7B av dramapedagog Karen MonieRiksdagsbesök för 8A och 8C

8A och 8C har besökt Riskdagen och gjort övningar på Demokrativerkstan.
8C hade turen att få se höstens första partiledardebatt i plenisalen. Några elever hade också turen att träffa Statsminister Stefan Löfvén!

 
Sofia Lindgren med 8C utanför riksdagshuset.

 

 


Plenisalen och höstens första partiledardebatt.

 


Demokrativerkstad

 


Rajaa hade tur och fick en kort pratstund med statsminister Stefan Löfvén utanför riksdagen.

 

Cirkus Cirkör har besökt skolan med show och lektioner för eleverna.


Skoljogg 2017


År 1 lär sig bokstäver och tränar läsning

12 juni 2018