Skolstart

 

Skolstart

Välkommen till ett nytt läsår!

Alla klasser börjar måndagen den 17 aug.

Preliminärt program:

F-5 börjar 08.20 i respektive klassrum

År 6 börjar 08.30 i matsalen

År 7 börjar 09.00 i matsalen

År 8 börjar 09.30 i matsalen

År 9 börjar 10.00 i matsalen

Uppdaterad: