Studie- och yrkesvägledning

Anna-Lena Högfeldt kommer att arbeta som studie-och yrkesvägledare på Valsätraskolan fr o m ht 2019.

Studie- och yrkesvägledning inom grundskolan handlar om att ge stöd och förberedelse inför valen av fortsatta studier/yrken. Jag arbetar med eleverna i åk 9 och jobbar mycket kring gymnasievalet. Eleverna kommer att erbjudas vägledningssamtal där vi bl.a. pratar om intressen/styrkor, möjligheter/begränsningar och de många olika alternativ som finns.
Syftet är att eleven ska utveckla sin valkompetens, och få ett bra underlag för att kunna göra ett genomtänkt val till gymnasiet som hen kan känna sig nöjd med.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta mig! Jag finns på skolan på tisdagar, vilket betyder att svar på frågor kan dröja tills dess.

E-post till Anna-Lena Högfeldt

Viktiga punkter och datum 

Gymnasiekatalogen
Gås igenom med alla i åk 9 i mitten/slutet av september. I katalogen finns information om alla gymnasieskolans program, vilka ämnen som behöver vara godkända för att komma in på de olika programmen, vilka skolor i Uppsala som erbjuder vilka program mm.

Mycket viktig katalog! Läs den här! 

Vägledningssamtal
Jag har som mål att samtala med alla elever. Vägledningssamtalen börjar i september och pågår till juni. 

Idrottsutbildning
Det är väldigt viktigt att den elev som vill söka till Nationell idrottsutbildning NIU, eller Riksidrottsgymnasium RIG, är ute i mycket god tid och informerar mig om det!

Sista dag att lämna in den idrottsliga ansökan till Riksidrottsgymnasium är den 15 oktober för fler av RIG utbildningarna och 1 december för NIU. Kontakta mig för mer info.                                                            

Gymnasiemässa
För åk 9 på Fyrishov den 15/11 Alla elever i åk 9 åker under skoltid. Öppet för alla på kvällen. Jag rekommenderar att vårdnadshavare tillsammans med sitt barn besöker mässan på em/kväll. 

Öppet hus
Ett bra sätt att bekanta sig med de olika gymnasieskolorna är att gå på öppet hus. För datum och tider, se gymnasiekatalogen eller respektive gymnasieskolas hemsida. Jag rekommenderar att gå på flera olika skolors öppet hus. Pågår november-maj. 

Gymnasievalet
Valet till gymnasieskolan görs via internet. Det öppnar den 22 januari och sista dag att ansöka är 15 februari. I början av januari får eleven ett personligt användarnamn och lösenord samt en genomgång kring hur de söker till gymnasiet av mig. Sidan för ansökan är: gymnasievalet.uppsala.se

Preliminärt antagningsbesked
Kommer i april. 

Omvalsperiod
Eleverna har möjlighet att ändra sin gymnasieansökan t.om. 15/5. 

Slutgiltigt antagningsbesked
I början av juli.
 
http://gymnasievalet.uppsala.se/

http://utbildningsinfo.se/

Uppdaterad: