Niornas konsert Alla Hjärtan

Plats: Gottsundateatern

14 februari

Tid: 08:30 – 14:30

08.30: 7abcd +9a

10.00: 5ABC+9B

Lunch för de elever som är med

12.30: 8abcd+9d

13.45: 6abcd+9c