Skolkurator

Jag heter Jonas Brandt och har arbetat på Valsätraskolan i drygt tio år. I mitt jobb som skolkurator innebär det att lyssna, stötta, ge råd och hjälpa till att hitta lösningar på de frågor och funderingar som de som jag möter har. Det kan till exempel handla om problem med kamrater, jobbigt hemma eller något annat som påverkar vardagen och hur man mår. Jag kan finnas till stöd om man tycker att det känns jobbigt att prata med någon lärare eller annan vuxen på skolan. Jag kan också finnas till stöd om man inte trivs i skolan av någon anledning eller om du är orolig för någon annan person.

Jag kan även hjälpa till att ta kontakt med till exempel socialtjänsten, psykiatrin, råd och stöd, polis eller någon annan myndighet om man behöver det. I mitt arbete medverkar jag bla i skolans elevhälsoteam och anti-mobbningsteam.


Jag arbetar måndag till fredag på skolan och det går bra att söka upp mig direkt och knacka på min dörr. Du kan även ringa, mejla eller skicka sms. Om man vill kan man även be en lärare, förälder eller kompis att ta kontakt med mig om man inte orkar eller vill göra det själv. Man kan också be dem följa med till mig första gången om man vill.


Välkommen att ta kontakt!

Telefon 018-727 6235 

Mobil 076-1004947

E-post till Jonas Brandt

Uppdaterad: