Studie- och yrkesvägledning

Studievägledare Anna-Lena Högfeldt

Studie- och yrkesvägledning inom grundskolan handlar om att ge stöd och förberedelse inför valen av fortsatta studier/yrken. Jag arbetar med eleverna i åk 9 och jobbar mycket kring gymnasievalet. Eleverna kommer att erbjudas vägledningssamtal där vi bl.a. pratar om intressen/styrkor, möjligheter/begränsningar och de många olika alternativ som finns. 

Syftet är att eleven ska utveckla sin valkompetens, och få ett bra underlag för att kunna göra ett genomtänkt val till gymnasiet som hen kan känna sig nöjd med.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta mig! Jag finns på skolan på tisdagar, vilket betyder att svar på frågor kan dröja tills dess. 

Telefon: 018-727 61 00


E-post Anna-Lena.Hogfeldt@uppsala.se

Information för dig som ska söka till gymnasiet ht 2019

 

Viktiga punkter och datum 

* Gymnasiekatalogen för läsår 2020/2021 

Läs den här!

Kommer endast att finnas i digital form, på kommunens hemsida. I katalogen finns information om alla gymnasieskolans program, vilka ämnen som behöver vara godkända för att komma in på de olika programmen, vilka skolor i Uppsala som erbjuder vilka program och inriktningar mm. 

Mycket viktig katalog! Läs den! Årets katalog är fortfarande under produktion och kommer under november. 

* Vägledningssamtal 

Jag kommer att samtala en gång med alla elever före första gymnasievalet. Vägledningssamtalen började i september och kommer att pågå till juni. 

* Idrottsutbildning 

Sista dag att lämna in den idrottsliga ansökan till Riksidrottsgymnasium var den 15 oktober för fler av RIG utbildningarna och den 1 december för NIU, Nationell idrottsutbildning. Kontakta mig för mer info.  

* Öppet hus 

Ett bra sätt att bekanta sig med de olika gymnasieskolorna är att gå på öppet hus. För datum och tider, se repsektive gymnasieskolas hemsida. Jag rekommenderar starkt att gå på flera olika skolors öppet hus! Pågår november-maj. 

* Gymnasievalet i praktiken 

Valet till gymnasieskolan görs via internet. Det öppnar den 22 januari och sista dag att ansöka är 15 februari. I början av januari får eleven ett personligt användarnamn och lösenord samt en genomgång kring hur de söker till gymnasiet av mig. Sidan för ansökan är: gymnasievalet.uppsala.se 

* Preliminärt antagningsbesked 

Kommer i april. 

* Omvalsperiod 

Eleverna har möjlighet att ändra sin gymnasieansökan t.om. 15/5. 

* Slutgiltigt antagningsbesked 

Kommer i början av juli.