Speciallärare

Vi speciallärare arbetar i nära samarbete med elever, skolans personal och elevernas vårdnadshavare.

Arbetet tillsammans med eleverna utgår från undervisningen i klasserna. Syftet med arbetet är att underlätta för eleverna i sitt arbete och i sin lärandeprocess.

Vårt arbete består till stor del av att ge särskilt stöd främst inom ämnena engelska, matematik, svenska och ibland även i andra ämnen  För de elever som erbjuds särskilt stöd hjälper vi till med att kartlägga hur de kan gå vidare i sin inlärning. En viktig del i vårt arbete med särskilt stöd är att hitta passande alternativa sätt och verktyg för elever som har behov av detta. Det är t ex att använda datorer, talsyntes, Inläsningstjänst, laborativt material  mm.

För de elever som behöver, utvecklar vi åtgärdsprogram tillsammans med ansvarig pedagog utifrån elevens behov av stöd. Vi deltar i förekommande fall i utvecklingssamtal och andra möten. Vi fungerar också som en länk mellan övertagande skolors specialpedagoger/speciallärare.

Utöver arbetet med särskilt stöd deltar vi också i arbetet med extra anpassningar tillsammans med skolans personal. Vi arbetar också med kollegialt lärande och stöttar personalen i arbetet kring anpassningar och utvecklingen av undervisningen.

Uppdaterad: