Franska

Franskundervisningen på Valsätraskolan

Franskundervisningen på Valsätraskolan

Ansvarig lärare i franska är Jérémie Bonhomme jeremie.bonhomme@skola.uppsala.se

Allmänt

Som bas i undervisningen använder vi framförallt en lärobok som heter À Plus i åk 6-9. Vi arbetar även med att lyssna och se på skolradioprogram från Utbildningsradion. Så ofta som möjligt använder vi fransk radio via internet och franskspråkig musik.

Språk bygger på att våga prata och skriva så vi lägger en hel del fokus på att prata franska genom spela teater och göra filmer.

I franskan jobbar vi ofta tematiskt så att man kan göra sig förstådd i vanliga situationer som turist. Det kan vara allt från vägbeskrivningar till att shoppa. I varje tema ligger vikten på tala, skriva, lyssna och läsa.

Läxpolicy

Vi har fasta läxdagar varje vecka, som vi bestämmer gemensamt. Oftast kan det handla om att repetera glosor, fraser och uttryck av olika slag och/ eller grammatiska moment vi gått igenom under lektionstid.

Uppdaterad: