Franska

Franskundervisningen på Valsätraskolan

Ansvarig lärare i franska är Sébastien Gosselin

sebastien.gosselin@uppsala.se

Allmänt

Som bas i undervisningen använder vi framförallt en lärobok som heter La nouvelle Chouette i åk 6-9. Vi arbetar även med att lyssna och se på skolradioprogram från Utbildningsradion. Så ofta som möjligt använder vi fransk radio via internet och franska böcker. Nytt för i år är att vi på Valsätraskolan har tagit kontakt med en skola som ligger utanför Paris och vi har etablerat en kontakt där eleverna har börjat brevväxla med varandra.

Det är viktigt att variera undervisningen för att eleverna ska få höra, tala, läsa och skriva franska så mycket som möjligt. Kanske framförallt lyssna eftersom vi så sällan hör franska på t ex TV och på film.

Nytt inför läsåret 2016/2017

Nytt för nästa år är att skolan blivit vald av Franska Institutet att bli en av tio svenska skolor som får testa en lärobok som heter Adosphère. Genom denna lärobok, som är publicerad i Frankrike, och dess undervisningsmetod som ska vara helt på franska vill, man försöka förnya undervisningen inom ämnet.

Om försöket är positivt efter läsårets slut kommer franska institutet gradvis förse alla franskklasser i landet med läroböcker publicerade i Frankrike. Dessutom kommer eleverna kunna få möjlighet att ta en examen i franska (DELF) i slutet av läsåret.

Läxpolicy

Vi har fasta läxdagar varje vecka, som vi bestämmer gemensamt. Oftast kan det handla om att repetera glosor, fraser och uttryck av olika slag och/ eller grammatiska moment vi gått igenom under lektionstid.

Lärarna i moderna språk på Valsätraskolan

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: