Bild

Bildundervisningen på Valsätraskolan

Ansvariga för bildundervisningen på skolan är:

Behrooz Ameli och Julia Klang Zettergren

Läroplan Lgr11

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Centralt innehåll i ämnet bild åk 7-9 (Lgr11)

Bildframställning

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande.
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Redskap för bildframställning

 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys

 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas. 
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

I undervisningen arbetar vi med:

 • Bildframställning, en- två och tredimensionella bilder.
 • Redskap för bildframställning
 • Bildanalys 

År 6

Schablon tryck som bildar mönster         
Foto                                       
Grundformer
Parafras
Blyerts och kol
Färglära (grundfärger, sekundärfärger och komplementfärger)
Vattenfärg    
Linjer
Lera                           
Bildanalys    
Upphovsrätt 

År 7

Film – ett givet tema
Konsthistoria -  alla tidsepoker 
Omgestaltning 
Människokroppen proportionerPastellfärger
Färglära (skuggor ljus, mörkt)
Papirmache 
Tryck(spegeltryck)
Bildanalys
Upphovsrätten

År 8

Tusch
Gips
Färglära – färger förändras med avstånd
Konsthistoria – digital bildhantering
Tryck
Perspektiv – enpunktsperspektiv
Bildanalys
Upphovsrätt

År 9

Akrylfärg, akvarell
Färglära – kontrastfärg
Arbete med valfritt material; hönsnät, gips, lera, papir mache
Reklam, digital bearbetning
Film
Perspektiv tvåpunktsperspektiv
Konsthistoria - arkitektur
Bildanalys
Upphovsrätt

Bildlärarna på Valsätraskolan

Uppdaterad: