Förskoleklass

Valsätraskolan har tre förskoleklasser:

FA
Anna Ringmar och Selima Hasanovic

FB
Annette Berglund, Lisa Olsson och Selina Akter

FC
Malin Westergren, Wilma Karlsson och Joel Powell.

Målen för förskoleklassens verksamhet  är att den:

 • genomsyras av lek
 • väcker nyfikenhet och lust inför lärande
 • ger eleverna möjlighet att utveckla gruppkänsla
 • verkar för att eleverna lär känna sin skolmiljö
 • bedrivs i en demokratisk anda för att främja god självkänsla och för att motverka diskriminering
 • tar hänsyn till alla barns olika förutsättningar och behov
 • verkar för att eleverna känner trygghet och tillit till vuxna och elever på skolan
 • verkar för att eleverna lär sig respektera skolans och samhällets regler, värden och normer
 • ger stöd och verktyg till elever i konfliktsituationer
 • bedrivs i nära samverkan med hemmen.

Förskoleklassen arbetar tematiskt och varje vecka berör undervisningen:

 • språk och kommunikation
 • matematik och problemlösning
 • bild och form
 • idrott och hälsa
 • musik
 • drama och kultur
 • samhälls- och naturorientering.

Förskoleklassens tider: 8.20-13.20 dagligen.

Lärarna i förskoleklassen träffas till gemensam planering varje vecka och ingår i arbetslag tillsammans med lärare i år ett och två.

Uppdaterad: