Bibliotek

Skolbiblioteket

Skolbiblioteket är en pedagogisk resurs som riktar sig till skolans alla elever och till personalen. Fokus ligger på elevernas läs- och språkutveckling samt på att de ska utveckla god medie- och informationskompetens.

Bibliotekarien arbetar läsfrämjande i samarbete med skolans pedagoger samt erbjuder undervisning i informationssökning för olika årskurser. Biblioteket har ett stort och aktuellt bokbestånd med något för varje elev, oavsett ålder och läsförutsättningar. 

Har du frågor eller önskemål? Kontakta Jenny Palmqvist, skolans bibliotekarie, på tel 018-727 62 43.

Sök i bibliotekskatalogen 

Följ gärna Valsätraskolans bibliotek på Instagram @valbibblan

Bibliotekets öppettider är:

Måndag 8.30-15

Tisdag 8.00-15

Onsdag 8.00-15

Torsdag 8.30-14

Fredag 8.00-15

Jenny finns på Lilla Valsätra tisdag och onsdag mellen 8.30-15

Uppdaterad: