Skolpsykolog

Skolpsykologens huvudsakliga uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande avseende elevernas psykiska hälsa. Målsättningen är att varje elev ska uppleva en så positiv lärandemiljö som möjligt. Skolpsykologen har kunskap om barn och ungdomar på individ-, grupp- och systemnivå. Därmed är det vanligt att träffa elever och deras föräldrar, men även att samverka med skolans övriga personal och externa aktörer. Skolpsykologen arbetar med behandling/stödjande samtal vid skolrelaterade problem, handledning för personal, samt utredningar och bedömningar av elevers särskilda behov i skolan. 

 

Linda Trapp, skolpsykolog F-9 (ledig)

Gustaf Wennlund
gustaf.wennlund@uppsala.se

Jobbar ej onsdagar

Telefon: 018-7274199 

Mobil: 072-2204872

 

 

 

 

Uppdaterad: