Teknikundervisningen på Valsätraskolan

Lokal arbetsplan i teknik

Åk 6

· Hållfasthet och konstruktion av föremål med rörliga delar

· Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter

· Datorer, nätverk och programmering

· Legoprogrammering

Åk 7

· Hållfasthet

- Hållfasta konstruktioner

- Materialkunskap

- Bygga en bro

· Kommunikationsteknik

· Teknik i hemmet

Åk 8

· Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg.

· Uppfinningar och dess konsekvenser

· Styrning med hjälp av programmering

- Tillverka och styra ett trafikljus

Åk 9

· Designprojekt

- Designprocessen

- Tillverka en förpackning

- Ritningar analogt och digitalt

- Hållbarhetsanalys

- Tillverka en hemsida

Uppdaterad: