NO och teknik

Klasserna indelas i det vi kallar 20-grupper. Då indelas två klasser till tre NO-grupper med max 20 elever i varje grupp. Vi har sedan lektionerna i fina och praktiska NO-salar som fungerar bra för både laborationer och för mer teoretiska inslag i undervisningen.

Ämnesinnehåll

Vi har arbetat fram en lokal arbetsplan för varje ämne som utgår ifrån det centrala innehållet i läroplanen. Varje år uppdaterar vi våra läromedel så att alla elever får fina och uppdaterade böcker. Boken får de sedan ha från år 7-9. I år 6 har vi ett för årskursen anpassat läromedel.

Läxor och prov

I skolans läx- och provschema hittar ni de läxor och de prov som ert barn har. Vad som ingår i läxan/provet får eleverna reda på under lektionen. Ibland skriver läraren i Unikum eller i Teams om vad som ska tränas på i läxan eller till provet.

Bedömning

För att eleverna ska få en allsidig bedömning får de visa sina kunskaper på olika sätt. Många förmågor bedömer vi kontinuerligt under lektionstid t.ex. förmågan att genomföra laborationer och att samtala och diskutera. Eleven har därför stora möjligheter att visa sina kunskaper på andra sätt en vid prov. Vi tränar på att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera laborationer. Någon gång per läsår får eleven visa att de kan skriva texter och att de då kan använda information från texter och annan media samt att de kan välja trovärdiga källor. Eleverna tränar också på att använda olika digitala verktyg såsom Word, Power Point, Teams, Unikum och mejl.

Teman

· Nobeltema i år 8

· Tema om Hållbar utveckling varje läsår

Uppdaterad:

Andra sidor under: NO och teknik