Ämnen

Skolämnena för åk 6-9 presenteras med bl a lokala kursplaner/arbetsområden och förmågor som vi arbetar med.