Svenska och svenska som andraspråk

Svenskundervisningen på Valsätraskolan

Läxpolicy:

Läsläxor mer eller mindre regelbundna i åk 6 till åk 9.

Förbereda muntliga presentationer.

Förarbete till uppgifter, t ex intervju, samla material, läslogg.

Examinationsformer:

Vi examinerar skriven text, muntlig presentation, aktivt deltagande i samtal/diskussion samt har prov av olika slag.

Ämnesinnehåll per årskurs:

Åk 6:

Grammatik, skriva insändare, muntlig presentation (argumenterande eller informerande), samtalsträning, skrivregler, litteraturläsning, skriva berättelse, samla fakta och vara källkritisk, faktatext, minoritetsspråk och grannspråk.

Åk 7:

Källkritik, studieteknik, skriva referat, läsa sagor, skriva sagor, litteraturläsning, antikens litteratur, debattartikel, grammatik, skrivregler, intervjuteknik, muntlig framställning och samtal.

Åk 8:

Retorik, Nobeltema, skriva och läsa noveller, reportage, skriva personligt brev och CV, litteraturhistoria, läsa och skriva deckare, litteraturläsning och samtal. 

Åk 9:

Skriva krönika, skriva utredande text och hålla utredande tal, dramatik, teaterbesök, språkhistoria, litteraturhistoria, grannspråk, dialekter och minoritetsspråk samt leda och delta i diskussion. 

Svensklärarna på Valsätraskolan

Uppdaterad: