Kemi

Kemiundervisningen på Valsätraskolan

Allmänt

Klasserna indelas i det vi kallar 20-grupper. Då indelas två klasser till tre NO-grupper med max 20 elever i varje grupp. Vi har sedan lektionerna i fina och praktiska NO-salar som fungerar bra för både laborationer och för mer teoretiska inslag i undervisningen.

Ämnesinnehåll- centrala innehållet

Vi har arbetat fram en lokal kursplan för kemi som utgår ifrån det centrala innehållet i läroplanen. Varje år uppdaterar vi våra läromedel så att alla elever får fina och uppdaterade böcker. Boken får de sedan ha från år 7-9. I år 6 har vi ett för årskursen anpassat läromedel.

Läxpolicy

Vår läxpolicy är att alla lärare ger läsläxor i stort sett varje vecka.

Bedömning

När det gäller examinationsformer så avslutas de flesta avsnitt med ett prov. Eleverna får även visa att de skriftligt kan planera och utvärdera laborationer. Någon gång per läsår får eleven visa att de kan skriva texter och att de då kan använda information från texter och annan media samt att de kan välja trovärdiga källor. De får träna sig i Word och Power Point. Vi tränar också på muntliga framställningar. Många förmågor bedömer vi kontinuerligt under lektionstid t.ex. förmågan att genomföra laborationer och att samtala och diskutera. Eleven har då stora möjligheter att visa sina kunskaper.

Teman

 • Nobeltema i år 8
 • Tema om Hållbar utveckling varje läsår

Lokal kursplan i kemi

År 6

 • Ämnenas egenskaper
 • Faser och fasövergångar
 • Blandningar och separationsmetoder
 • Atomens byggnad
 • Hållbar utveckling
 • Kemin förr och nu
 • Kemikaliskt arbetssätt

År 7

 • Ämnenas egenskaper
 • Grundämnen/kemisk förening
 • Atomens byggnad
 • Luft och vatten
 • Metaller
 • Gaser
 • Surt och basiskt
 • Hållbar utveckling
 • Kemins förr och nu
 • Kemikaliskt arbetssätt

År 8

 • Kol och kolföreningar
 • Livsmedelskemi
 • Bränslen
 • Miljökemi
 • Hållbar utveckling
 • Kemin förr och nu
 • Kemikaliskt arbetssätt

År 9

 • Atomen och periodiska system
 • Syror, baser och salter
 • Elektrokemi
 • Kemiska reaktioner
 • Hållbar utveckling
 • Kemin förr och nu
 • Kemikaliskt arbetssätt

NO-lärarna på Valsätraskolan

Uppdaterad: