Kemiundervisningen på Valsätraskolan

Lokal arbetsplan i kemi

År 6

· Ämnenas egenskaper

· Faser och fasövergångar

· Blandningar och separationsmetoder

· Atomens byggnad

· Hållbar utveckling med tema Mat och miljö

· Kemin förr och nu

· Kemikaliskt arbetssätt

År 7

· Ämnenas egenskaper

· Grundämnen/kemisk förening

· Atomens byggnad

· Faser och fasövergångar

· Luft och vatten

· Metaller

· Gaser

· Surt och basiskt

· Hållbar utveckling med tema Skogen

· Kemin förr och nu

· Kemikaliskt arbetssätt

År 8

· Kol och kolföreningar

· Livsmedelskemi

· Bränslen och miljöpåverkan

· Hållbar utveckling med tema Vatten

· Kemin förr och nu

· Kemikaliskt arbetssätt

År 9

· Atomen och periodiska systemet

· Salter

· Kemiska reaktioner

· Från råvara till färdig produkt

· Hållbar utveckling med tema Energi och klimat

· Kemin förr och nu

· Kemikaliskt arbetssätt

Uppdaterad: