Elevhälsoteamet

I skolans elevhälsoteam ingår rektor, skolsköterska, psykolog, kurator, studievägledare samt speciallärare.

Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att förbättra elevens skolsituation. Då kallas vårdnadshavare till ett protokollfört möte, så kallat elevhälsokonferens, där berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar. Ibland deltar också eleven på detta möte.

Elevhälsoteamet träffas kontinuerligt och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar övergripande.

Valsätraskolans elevhälsoplan finns att läsa via länkarna till höger.

Uppdaterad: